2015. február 9., hétfő

Fényes meteor február 8.

 2015. február 8-án 17:08UT-kor az alábbi (-1,6mg) fényes meteort fogta HUBEC a becsehelyi videometeoros kamera:

HUBEC - Perkó Zsolt


Csizmadia Szilárd (Vega Csillagászati Egyesület): "A HUBEC fenti képe és a róla kimért koordináták alapján a meteor szögsebessége és szögsebesség-változásai meghatározhatók voltak (mivel eredetileg ez egy videó volt, a videóról kimérhető volt az aktuális szögsebessége; ez a videóból összerakott összegkép). A szögsebesség változásaiból a radiáns megmondható, ennek általam kifejlesztett módszerének leírása a VEGA 98. számának 12-17. oldalán olvasható (2013. dec. 30.) Ez alapján a meteor radiánsa ebből a videós észlelésből megmondható, és az RA=103fok, D=+16 fok. (Sajnos, a valódi sebessége, horizont feletti magassága, tömege egyetlen észlelésből nem, ehhez kellene egy másik, de a havazás, rossz idő stb. miatt csak egy kamera látta itthon). Pető Zsolt www.bootesvoid.com oldala szerint ebben az időszakban ehhez a radiánshoz közel van egy meteorraj, a Béta Cancridák a RA=119°, D=+11° pozícióban. A Béta Cancridák sebessége mindössze 15km/sec, vagyis a nagyon lassú meteorok közé tartozik. A lassabb meteorok hosszabb ideig világítanak - márpedig ez nagyon hosszú láthatóságú, több, mint három másodperces meteor volt! Mivel a Béta Cancridák 2006-ban felfedezett, alig ismert, gyengén tanulmányozott raj, és mindössze két rajtag Naprendszerbeli pályája ismeretes, a katalógusokban adott radiánspozíció is csak közelítő jellegű. Úgyhogy ez akár Béta Cancrida is lehetett (megkockáztatom, az is volt, de másik felvétel hiányában a szükséges számolásokat nem tudom elvégezni)."

Szalai Attila Várpalotáról vizuálisan így látott:
"Annyira  lassú  volt,  hogy  nem is vagyok benne biztos, hogy meteor. Lehet műhold vagy egyéb űrszemét égése... Az eddigi legszebb ilyen élményem. A fényességét még csak  becsülni  sem tudom. A lényeg, hogy az "embertelen brutális állatból", amit azután gondoltam miután a jelenségnek vége lett illetve közben az "AZTA***"   nevezetű  meteorészlelő szakszó hangerejéből  ítélve, elég fényes lehetett. :) Lazán közelítette a mínusz tizet.
A Vénusz nem túl messze csak egy sápatag kis izé volt hozzá képest. A  színe a hegesztéshez hasonlatos nagyon erős kékesfehér volt (inkább fehér,   nagyon  kis  kékkel).  Az  útvonala  teljes  hosszában  élénk narancssárga  darabok  potyogtak  le,  amik  szépen lassan vesztették a sebességüket  a  fő  darabhoz képest. Ők úgy 1 fok távolságban hunytak ki  a  mag mögött. Mindegyik narancssárga darabnak kis csóvája is volt (vagy  azokról is szakadtak le darabok). Egyszerre három négy darab is látszott.  Folyamatosan  esett  szét  a  főmag. A MIR visszatérése volt hasonló. Az  egész  jelenség  olyan  három  másodpercig tartott és lassabb volt minden eddig általam látott meteornál.
Csodaszép volt na. Főleg, hogy még a sötétkék égen ment. Teljesen   véletlenül  volt  hozzá  szerencsém.  Az  ISS-t  néztem  az erkélyről.  Majd  szét  fagytam  a  szélviharban.  Már elhagyta  az  Oriont  gondoltam bemegyek, de visszafordultam, hogy ha már   kijöttem,   megnézem,   ahogy   eltűnik  keleten.  El  is  tűnt. Visszafordultam  délnek  és  akkor pillantottam meg a metét... Pfff. Hihetetlen élmény és mekkora máák!"


Gratulálunk a gyönyörű jelenség vizuális észleléséhez! :)

2015. február 7., szombat

Fényes Szigma Bootida Tűzgömb!

Fényes Szigma Bootida Tűzgömb volt látható február 2-án országunk felett, melyről gyors számítást készített Csizmadia Szilárd, amit a Vega Csillagászati Egyesület weboldalán is elolvashatunk más érdekes cikkek mellett: www.vcse.hu


Cikk: Egy fényes, a MetRec szoftver szerint kb. -4 mg-s tűzgömb tűnt fel 2015. február 2-án 22:47:45 UT-kor Magyarország felett, a Balatontól délnyugatra. A tűzgömböt kissé felhős, a telehold által megzavart égrészen rögzítette a HUBEC meteorkamera (Becsehely, Zala megye, Igaz Antal kamerája (http://vcse.hu/cikkek/www.videometeor.hu), operátor: Perkó Zsolt, NAE (http://vcse.hu/cikkek/www.nae.hu) és a HUVCSE02 meteorészlelő videokamera (Bajai Csillagvizsgáló (http://vcse.hu/cikkek/www.bajaobs.hu), VCSE kamerája, operátor: Csizmadia Szilárd) rossz, párás-cirruszos égen. A tűzgömb fényessége Becsehelyről -2,3 magnitúdó, Bajáról -5,2 magnitúdó volt, de tudjuk, hogy a MetRec a nagyon fényes meteorok fényességét 1-2 magnitúdóval halványabbnak méri. Lényeges, hogy ezek a kamerák inkább a vörös-infravörös fényre érzékenyek, a szem pedig a látható fényre, ami szintén okozhat 1-2 magnitúdó (vagy több) eltérést a vizuálisan érzékelt és a videokamerák által rögzített meteorfényességben. Ezért vizuálisan akár -6...-8 mg is lehetett ez a tűzgömb. 

A HUBEC összegzett felvétele a jelenségről
  
A HUVCSE02 összegzett felvétele a jelenségről


A két kamera képeire alapozva Csizmadia Szilárd számításai szerint ez egy Szigma Bootida-rajtag volt. Földfelszínre vetített pályáját az alábbi ábra mutatja be. A feltűnés a Tolna megyei Úzdtól kissé nyugatra történt 104 km magasan, az eltűnés pedig a Somogy megyei Bössü és Gölle községek között történt, 82 km földfelszín feletti magasságban. 


A tűzgömb tehát 104 +/- 5 km földfelszín feletti magasságban tűnt fel, 82,8 +/- 0,4 km földfelszín feletti magasságban tűnt el. 59,1 +/- 0,7 km/sec sebességgel mozgott a légkörben (ez a sebesség megfelel 212 760 km/óra sebességnek!). 

Pályaelemei a következők voltak (zárójelben az IAU MDC-ből vett átlagos Szigma Bootida-pályelemek (a radiáns pozíciója a feltűnés időpontjára átszámolva), amikhez képest lehet hasonlítani ennek a tűzgömbnek a pályáját):

Radiáns helyzete:

RA = 220,64° (219,7°)

D = +27,64°(24,7°)

Inklináció: 107,4° +/- 0.5° (110,6°)

Nagy omega (felszálló csomó hosszúsága, ang. Node): 312.86° (308,3°)

Kis omega (napközelség hossza, perigeum argumentuma, ang. Peri): 213.9° +/- 1.0° (216,8°)

Excentricitás: 0.935 +/- 0.056 (0,881)

Napközelség (q): 0.905 CSE (0,892 CSE)

Fél nagytengely (a): 13,86 (7,5 CSE)

Naptávolság (Q): 26,82 CSE

A pályaelemek összehasonlítása alapján kétséget kizáróan egy tipikus Szigma Bootida-meteor volt a jelenség. A meteoroid a Föld légkörével való ütközése előtt olyan pályán keringett, amit az alábbi ábra mutat:   
A meteoroid a Föld légkörével való ütközése előtti pályája

Ezen az ábrán a számok Csillagászati Egységeket jelentenek. A szaggatott vonalak belülről kifelé a Föld, a Mars és a Jupiter pályáját jelentik. A folytonos vonal a meteoroid pályaellipszisének egy részlete. Az északi ekliptikai pólus a felfelé mutató tengely irányában van.

A légkörbelépő meteoroid tömegét csak bizonytalanul tudjuk megbecsülni, mert a MetRec csak egy 30x30 pixelszámú négyzeten belül összegzi fel a fényességet, ami ezen kívülre szóródik, azt nem veszi figyelembe. Ha -7 mg-snek vesszük közelítőleg a tűzgömb fényességét, akkor ebből, a sebességéből és légkörbelépési szögéből tömegére mindössze 32 grammot kapunk. A meteor sűrűségét nem tudjuk, de ha pl. kőmeteorit volt, akkor a kőmeteoritok sűrűségére - bár az is változik típusról típusra - vegyünk pl. 3,7 gramm/köbcentimétert, ekkor a gömb alakúnak tekintett meteoroid sugara mindössze 1,3 cm volt (kerekítve). Más sűrűségekre mindenki kiszámolhatja a méretet maga, de az jól látszik, hogy a meteoroid átmérője kb. 2,6 cm körül lehetett, vagyis nagyon kicsi. A kis tömeg, a relatíve kis fényesség, a magas kialvási magasság miatt legvalószínűbb, hogy ebből nem hullott le semmi, nem érdemes keresni.A meteor sebességének változása


A meteor magasságának változása
 
(A hullás olyan meteorok esetében valószínű, amelyekből legalább 100 gramm marad, és alacsonyra, 15-25 km földfelszín feletti magasságba lejönnek, és kicsi a sebességük, 11-25 km/sec.)

A Szigma Bootidák egy nemrégen felfedezett raj, mindössze 16 rajtagja volt eddig ismert. Segon és munkatársai a WGN 42/6-os számában publikálták pályaelemeit 2014. decemberében. A raj január 22-től február 2-ig aktív, január 28-i maximummal. Ezek az adatok és pályaelemei a jövőben nyilván pontosításra kerülnek. A raj szülőégitestje ismeretlen. A mi vizsgálataink az ilyen kevéssé ismert rajoknál segíthetnek az ismert rajtagok és pontos pályák számának növelésében, és ezzel jelentősen javíthatják a pályaelemek pontosságát, illetve annak megismerését, térben mennyire szóródtak szét a rajtagok. (Öregebb raj tagjai jobban széttartó pályákon mozognak a Naprendszerben.) Ez pedig elvezethet a szülőégitest azonosításához, ezzel pedig az üstökösök felbomlásának folyamatát és a naprendszerbeli por fejlődését tanulmányozhatjuk.


Írta: Csizmadia Szilárd, 2015. február 3.