2015. április 27., hétfő

Április végi Tűzgömbök!

2015.04.26/27.

22:00UT-kor a Becsehelyi kamerán -3mg fényes SPOradikus Tűzgömb:
forrás: NAE

21:15UT-kor fényes Tűzgömb volt látható Budapesttől D-Ny felé, hosszan, de gyorsan esett függőlegesen, -4mg körüli fényességgel.

19:03UT-kor Debrecenből É-K felé hullott ez az alábbi lassú (csaknem 5mp-ig hulló), hosszú, lapos szögben érkező, vélhetően űrszemét. :)
HUDEB (Igaz Antal)

Sárrétről (Csörgei Tibor):

Szencről nécve alacsonyan a látóhatáron:
(Balogh Klára)


Kíváncsian várjuk a hónap végi újabb Tűzgömböket! :)

Az április 22-ei Tűzgömb

2015. 04. 22-én 01:36UT-kor több kamera is rögzítette az alábbi szép fénymenetű Tűzgömböt:
HUMOB (Tepliczky István)

...és az volt a kérdés, hogy LYRida vagy sem?

Csizmadia Szilárd-dal (www.vcse.hu) utána jártunk ennek:

Földfelszín feletti feltűnési magasság km-ben: 114.6 +/- 1
Földfelszín feletti eltűnési magasság km-ben: 71.7 +/- 0.6
Észlelt radiáns (RA): 273.723°
Észlelt radiáns (DEC): 32.898°
Észlelt sebesség (km/s): 48.84 +/- 0.05
Kezdeti tömege (gr): 47 +/- 14 gr
i (deg): 81.2
e: 0.956
Node (deg): 31.695
Peri (deg): 212.83
q [napközelség (CSE)]: 0.927

Magasan tűnt fel, tömege kicsi volt, tehát a fényességét a viszonylag nagy sebességének köszönheti. Nem érhette el semmi belőle a földfelszínt. 

Az IAU Meteor Data Center szerint a Lyridák átlagos adatai:
radiánspozíció RA=271.9°, DEC=33.6°, sebesség=47.6 km/sec, q = 0.919 AU, Peri=214.3°, Node=32.5°, i inklináció=79.0°. Ha valaki figyelembe veszi, hogy ez a meteorraj is szétszóródott a Naprendszerben már kissé, akkor az egyezés az átlagos elemekkel kitűnő. azaz a Tűzgömb LYRida volt! :)A fenti ábra az elégése előtti naprendszerbeli pályáját mutatja (a függőleges vonal felfelé, az ekliptika északi pólusa, a szaggatott körök a Föld, Mars és Jupiter közelítő pályái, a folytonos görbe a tűzgömb pályája, amikor még csak meteoroid volt). Szép fogás! :)

Same fireball from SOLAR Hvezdaren Senec:

and Jakub Algol Koukal, Maruska:

In English: from the data we obtained from Martin Popek (thanks a lot, Martin!) and from István Tepliczky (HUMOB, also thanks), I could calculate the orbit. It is a tipical April Lyrids, nothing special! The results:

Height of appearance (km): 114.6 +/- 1
Height of disapperance (km): 71.7 +/- 0.6
Observed radiant (RA): 273.723°
Observed radiant (DEC): 32.898°
Observed velocity (km/s): 48.84 +/- 0.05
Mass (gr): 47 +/- 14 gr
i (deg): 81.2
e: 0.956
Node (deg): 31.695
Peri (deg): 212.83
q [Perihelium distance (AU)]: 0.927


It appeared high, and its mass was small, so it thanks its brightness due to its relatively big velocity. Nothing reached the surface. IAU MDC gives: radiants at RA=271.9°, DEC=33.6°, velocity=47.6 km/sec, q = 0.919 AU, Peri=214.3°, Node=32.5°, Inclination=79.0°, so, if you take into account, that this stream has some spread, too, then the agreement is perfect. Nice work! Attached figure shows its former orbit in our Solar System (dashed circles are the approx. orbits of Earth, Mars and Jupiter; vertical line upward is the direction of ecliptic; solid curve is the orbit of your fireball.). Nice catch!


Thanks a lot all datas and informations Szilard Csizmadia! :)

2015. április 22., szerda

LYRida maximum 2015

2015.04.21/22.

Ezen az éjszakán se történt hatalmas hullás, de hajnal felé akadt egy-két szép rajtag.

Legszebb LYRida Jónás Károly felvételén, füstnyommal!! :)

És egy lassú, hosszú, lapos szögben hulló Tűzgömb szintén Jónás Károly felvételén:

Radiáns közeli Lyrida a Vállfa halmaz közelében 23:46 UT-kor

HUMFM-SW 4 db Lyrida, HUMFM-NW 5 db Lyrida(0mg feletti fényességű), ebből 2 megegyezik az SW-vel.

01:36UT Tatai kamera felvételén egy szép LYRida Tűzgömb:
HUMOB (Tepliczky István)

Maruska kompozit felvételén a másik irányból, északról, D-NY felé:
(EDMONd - Jakub Algol Koukal)

Jaro Simon felvételén:

00:34UT fényes LYRida meteor HUPOL felvételén:

Ugyanez felvételen szép sárga volt :)

Landy-Gyebnár Mónika éjfél és 2 óra között 3 meteort látott és fotózott.
2015.04.22. 22:32UT


2015.04.22. 22:54UT

Lajos Dénes: "Ma éjjel (23:24 UT) az M0-n jöttem hazafelé. A soroksári lehajtó előtt pontosan Ny-i irányba haladtam amikor láttam egy szép türkizzöld színű, kb. -3 magnis meteort. ÉK felől haladt DNy felé, kb. 30° magasan láttam meg és úgy 15° magasan hunyt ki. Az egész kb. 3-4 mp-ig tartott és ez alatt kb. 40° utat tett meg. (Az én kezem valamivel kisebb, tehát a 2 arasznyi lehet, hogy csak 35°)"

------------------------------------------

A LYRidák a QUAdrantidák után az első olyan raj, melyre több hónap után valóban számíthat a meteor-észlelő. Bár idén ezek a köztes hónapok sem múltak el eseménytelenül, több szép SPOradikus Tűzgömb hullott országunk felett és világszerte egyaránt!

Idén a LYRidák maximuma 22-ére várható és ez a világosodáshoz közeli órákban valamennyire meg is mutatkozott. "Végeredményt" azonban csak napok után az észlelők és nemzetközi észlelések alapján mondhatunk. Míg országunk felett már kezd világosodni, addig máshol még vígan észlelik a raj tagjait! :)
LYRida radiáns /forrás: www.bootesvoid.com/

2015.04.21/22.

Jónás Károly (Agostyánból): "Nos a maximum előtti éjszaka határozottan több Lyirida hullott, mint az ezt megelőző éjszakákon, viszont az átlagfényességük nem volt nagy! (2-3m) Már az előző éjszakákon is feltűnt, hogy az Ant-okból is több potyog az átlagosnál, és elég sok a fényes közöttük. Ez az elmúlt éjszakán is így volt. Számokba foglalva 21/22 éjszakáját 21:05 UT és 2:15 UT között, 34 db meteort láttam, ebből 21 db volt Lyr, 5db Ant, 7db Spora, és 1 db Éta. (Az idén ez volt az első amit láttam ebből a rajból.) Kíváncsian várom a következő éjszakát, hogy az idén mennyire pengeti meg a Lant húrjait ez az öreg áramlat!" :)Bakos Liza (Székesfehérvárról) az alábbi két szép meteort fotózta 00:04UT-kor egy -1mg-s SPOradikusat:

Ugyanez a meteor HULUD3, HUPOL és a fülöpszállási kamera (HUFUL - Morvai József) felvételén:

02:20UT-kor pedig ez a fényes szépség :)

23:40UT-kor pedig ezt a szép fényeset:

Az észlelő estét a Hold-Vénusz-Aldebaran látványos együttállása indította :)

A videometeoros kamerákon szintén hajnalban volt látható nagyobb aktivitás és egy-két fényesebb rajtag.

HUVCSE01 (Bánfalvi Péter) 13 meteorból 7 LYRidát fogott.

02:36UT-kor HUPOL (Igaz Antal) felvételén észak felé egy -3mg fényes LYRida:

Ugyanez a Tűzgömb HULUD1 (Berkó Ernő) felvételén:

01:17UT-kor szintén HULUD1 felvételén észak felé a Nagy-göncöl alatt -2mg fényes LYR:

00:09UT HUMOB (Tepliczky István) Tatáról észak felé -1mg fényes LYRida:

21:49UT HUHOD felvételén egy késő esti LYRida:

Északabbról 01:34UT-kor egy fényes LYRida Kromeriz (Jakub Algol Koukal) felvételén:

LYRidákról


A Lyridák (vagy Áprilisi Lyridák) látványos, "megbízható" raj. Az aktivitási időszak alatt a radiáns esti 11 óra (NYISZ) körül már látható a horizont közelében keleten, majd fokozatosan emelkedik. Hajnalban már zenitközelben tartózkodik, természetesen ekkor láthatjuk a legtöbb hullót. 

A rajtagok általában gyorsak, sok közepes fényességű (+2, +3) mellett láthatunk szép számmal fényeseket is, olyannyira, hogy híresek a Lyrida tűzgömbök! Maximum környékén jó eséllyel láthatunk ezek közül párat.

A maximum éles, egy éjszakára koncentrálódik és azon belül is pár óra alatt duplájára emelkedik a ZHR, majd ugyanilyen gyorsan csökken is.


Vannak évek, amelyekben a normál, 20 körüli ZHR-nél jóval nagyobb az aktivitás! 1803-ban 860, 1922-ben 800, 1945-ben 97, 1982-ben pedig 250-es ZHR értékekkel produkált jelentős kitöréseket!
(forrás: Pető Zsolt - bootesvoid.com)

2015. április 11., szombat

Áprilisi Tűzgömbök

2015.04.10/11.

19:07UT-kor Landy-Gyebnár Mónika az alábbi -2,5mg körüli meteort fotózta az esti Vénusz és Fiastyúk együtállása során.

..és a fenti kép kivágata:

02:51UT-kor Kormos Balázs pedig vizuálisan is látta az alábbi meteort Budapestről Kelet felé: "Szépen, kékes-zöldesen húzott el, pazar látvány volt. Pont az obin kívül ment el. Műholdban meg felvillanásokban persze nem volt hiányom. Ezen kívül Dk felé láttam még egyet előtte kb. 1 órával, de az egy gyors kis kék suhanás volt."
HUFUL (Morvai József)

18:50UT az Agostyáni kamera felvételén egy szép felvillanás:
HUAGO (Jónás Károly)

2015. április 6., hétfő

Nappali Tűzgömb!

2015. április 6-án 17:32UT-kor (azaz helyi idő szerint 19:32 órakor) telihold fényességű Tűzgömb volt látható az alkonyodó égen! A jelenséget Magyarország keleti térségében (Eger - Miskolc környékén) mennydörgés szerű hangjelenség is kísérte, így ők lehettek hozzá a legközelebb, de érkeztek Budapestről és távolabbról is észlelések. Sokaknak sikerült a felvillanást követő füstnyomot megörökíteniük, de az automata kameráknak a Tűzgömb pályáját is!

Ebben az időszakban még nincs igazán látványos, aktív raj, mégis évről évre rendszeres a kora tavaszi időszakban gyakori fényesebb, SPOradikus Tűzgömbök, úgy mint a Kassai vagy az orosz országi Chelyabinsk-i Tűzgömb! Ezek fényessége és pályája már meghaladhatja azt a határt, hogy érdemes a leeső meteorit miatt tovább foglalkozni velük. Erre jelen esetben is megvan az esély, viszont sokak fantáziájával ellentétben néha ezek a darabok nem nagyobbak néhány grammnál, amit rendkívül nehéz megtalálni. Ha mégis bárki találna az eset kapcsán "égből pottyant kőzet darabot", az illetékes tudományos helyeken leadva többet megtudhatunk majd a jelenségről!

A Tűzgömb pályájáról még tart a számolás, a hírek folyamatosan frissülnek beszámolókkal, felvételekkel, melyeket továbbra is várunk: tuzgomb@gmail.com vagy FB csoportunkban: Link.

Az interneten fellelhető eddigi adatok, mint videók ( a 3 videó megnevezésével), valamint a Piszksétetői obszervatórium és a gyöngyössolymosi gif videó alapján:
Az eddigi észlelések alapján a Tűzgömb országunk feletti valószínűsége.


Észlelések, beszámolók:

Autós kamera felvétele Újpestről:

Egy szlovák autós kamera felvétele:

Sárospatakról nézve a Tűzgömb után maradt füstnyom sodródása időképes kamerán:
forrás: www.idokep.hu

Kovács Attila Egerből halk pukkanást is hallott, fenti felvétele a Tűzgömb nyomáról.
Egy ismerősének felvétele:

Leba Imre: "..gyerekeim és a környékbeli gyerekek mind láttak egy nagyon fényes, cikázó, parázsló és füstölő fényes valamit, ami Miskolc-Bükkszentlászló felett nagyjából észak-kelet felől dél-nyugati irányban haladt. Nagy robbanás vagy dörgés szerű hang követte. (Ezt én is meg tudom erősíteni.)"

Pap Fruzsina: "Bükkaranyos (Miskolctól 15 km) felett is látható volt. A moraj olyan volt mint egy mennydörgés, pár perccel utána lehetett hallani."

Mason Erika: "Nagyon közelelről láttam magát a robbanást, majdnem felettem volt, a Kál melletti sóderbánya tavaknál voltam. Nagyon fényes volt, a csík amit hagyott eléggé cikcakkos volt és erősen látható."

Nahaj Kati Kazincbarcikáról szintén hallotta a jelenséget.

Rátkay-Kiss Judit: "Én a szétrobbanás előtti pár másodpercben láttam Angyalföld felett, narancs, zöld és kékes, erősen világító színben, szinte vibrált, azt hittem repülő. Később csak fehér csík maradt belőle."

Terényi László: "..egy izzó magnézium fényű, tömegtelennek tűnő valami. Halvány, vékonyka erőtlen szürkésfekete füst kísérte, hangjelenséget nem okozott. Helyszín Budapest, XVII., Bögöte - Dalnok utca. (Házi tűzijáték használata a környéken nem volt tapasztalható.)"

Tálas László: "Ma este hazafelé tartottunk Tiszakürtre. Már a faluban voltunk, amikor a felhőkkel szaggatott égbolton, északi irányban, egy felhő mögül nagy fényű felvillanást láttam. Kb. 2 mp volt az egész jelenség, és a végére, mintha a felhő alját is elérve fényesebb lett. Hangot a kocsiban nem hallottam."

Piszkés tetői webkamera:


2015. április 3., péntek

Áprilisi Tűzgömbök

2015. április 3-án 00:06UT-kor -3,4mg fényes SPOradikus Tűzgömb a Fülöpszállási kamerán:

 HUFUL (Morvai József)

2015. április 1-én 03:19UT-kor a végén egy fényeset pukkanó Tűzgömb hullt északon, melyet a Tatai kamera felvételén jól láthatunk.
HUMOB (Tepliczky István)