ÉSZLELŐ LAP!

"A nyom elszáll, az írás megmarad!" :)

Ahogy jön a nyár, egyre kellemesebbek az éjszakák, érdemes szabad szemmel is megfigyelni a meteor hullást és a fényes Tűzgömböket! :)
Ennek megfigyelését segíti az alább letölthető METEOR ÉSZLELŐ LAP-ok, melyet észlelés előtt bármikor ki tudtok nyomtatni és használni a szabad ég alatt!

Javasoljuk hozzá:
- piros szigszalaggal leragasztott kis zseblámpa
- feketén vagy sötét színnel fogó toll, ceruza (hidegben a ceruza a biztos! :)
- kényelmes öltözet, polifoam, hálózsák
- észlelő lap alá kemény alátét
- óra, ami a percet is pontosan mutatja

Már előtte ki lehet tölteni néhány alapvető adatot, hogy honnan terveztek észlelni: melyik nap, észlelők neve, GPS koordináta...
...később pedig a helyszínen pontosítani a körülményeket, az égbolt állapotát, a kiszemelt csillagképek környékét...stb. :)

Derült eget, Kellemes időtöltést, Sikeres Észlelést kívánunk!
Másnap pedig egy kattintással be tudjátok fotózni és elküldeni címünkre:
tuzgomb@gmail.com
Köszönjük! :)

KEZDŐ - ÉSZLELŐ LAP

HALADÓ - ÉSZLELŐ LAP

Használati útmutató:

A jelenlegi (2013/2-es) nagy verzió négy féle megfigyelő lapot foglal magában (egész és fél magnitúdós pontosságú becslést megengedve, álló és fekvő tájolásban). A kitöltés módja mind a négy lapnál megegyező: minden periódusban egy-egy sornak felelnek meg a megállapítható rajtagságok, plusz egy sor a SPOradikus meteoroknak. Ezeken a sorokon
belül pedig egyszerű szimbólumokkal (pl. pöttyözve) jelöljük a rajtagok fényességeit. Az IMO ajánlása alapján (www.imo.net) ügyeljünk a periódusok helyes megválasztására (egy sorban 20 meteornál több ne legyen).

További lehetőség a sok rajos szezonokban a kisebb rajok egy sorba gyűjtése a sporadikusokkal, ez által az észlelő lapot jobban kihasználjuk. A 2013-as Perseida szezonban a sporadikus sorba írtam a Déli Delta Aquaridákat(SDA), a Kappa Cygnidákat (KCG) és a Capricornidákat (CAP) is, a kezdőbetűjüket felhasználva (S, K, C). Szintúgy
érdemes lehet a sporadikus források egy jobban felismerhető részét (antihelion és apex meteorok) külön jelölni (pl. H és A bet vel). Persze ezek is az észlelő szokásaira vannak bízva, ilyen szempontból a megfigyelő-lap nagyon rugalmas.

Az észlelő-lapokon a tűzgömb rovat alapvetően a -4 magnitúdónál fényesebb meteorok számára van fenntartva, mint jegyzetelési lehetőség. Ilyenkor a maximális fényesség mellett érdemes röviden feljegyezni a látott színt, és további részleteket (láthatóság hossza, szabálytalan fényváltozások, nyom láthatósága, esetleges darabolódás).
Ugyanitt halványabb jellegzetes meteorokra is kitérhetünk.

Természetesen minden észlelő számára más-más lap bizonyulhat majd kényelmesnek, ezért a négyféle lap, de mindről elmondható, hogy észlelői képességektől függően óránként 45-200 meteor hatékonyan rögzíthető velük.

A megfigyelő-lapra felvitt adatokat végül a http://imo.net/visual/report/electronic oldalon lehet beküldeni az IMO adatbázisába. (Megj.: egy 1,5 magnitúdós meteor az 1 magnitúdós és 2 magnitúdós oszlopokban fél-fél darabként tüntetendő fel.)

További megjegyzések:
Bizonyos adatok jelölése az észlelő-lapon további tények, illetve módszerek ismeretét igénylik. Maga a fényesség becslése legalább 10 viszonyító csillag segítségével történik ideális esetben. Az aktuális időszakban látható jobban felismerhető csillagok fényességét érdemes előkeresni tizedmagnitúdó pontossággal, planetáriumszoftverből (fényeseket és halványakat is, lehetőleg minél szélesebb skálát lefedve!) – az éppen látható bolygók fényességét is érdemes feljegyezni.

Ami még fontosabb: az égbolt zenitben vett határmagnitúdójának(hmg) legalább tized pontosságú megállapítása. Ez nagyon alapos égboltismerettel talán sikerülhet is, de a legbiztosabb támpontot az imo.net égboltrész-számláló módszere adja, mely a http://www.imo.net/visual/major/observation/lm oldalon érhető el. Ez jellegzetes csillagkép-részletekre támaszkodik. A tévesen megadott határfényesség az adott időszak ZHR értékének téves kiszámításához vezethet!

Az aktuálisan figyelt látómező közepét feljegyezni többféleképpen is érdemes (pl. DK-Cep, Peg, Vizeskorsó, Del és Sge között fél úton). A lényeg, hogy utólag Égabroszból fok pontossággal visszakereshető legyen. (Az IMO a rektaszcenziót is fokokban kéri megadni!)

Végezetül: szeretnék minden kedves megfigyelőnek eredményes,
és emlékezetes meteorozást kívánni 
– remélem, hogy ezek az űrlapok ebben segítséget fognak nyújtani!
Szabó Ádám

1. oldal
2. oldal
3. oldal
4. oldal

---------------------------------------------------

Ha bármilyen kérdésetek, ötletetek merül fel az Észlelő Lap használata során, kíváncsian várjuk véleményeteket!! Az oldalak tovább fognak bővülni észleléssel kapcsolatos információkkal, rajtagság meghatározását segítő térképpel. :)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése